Algemene Bankvoorwaarden 2017: modernisering in klare taal

Beschrijving

De Algemene Bankvoorwaarden (ABV) bevatten de basisregels die gelden voor de relatie tussen klant en bank. Alle leden van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hanteren dezelfde ABV. Ze hebben betrekking op alle klanten, en ze zijn in beginsel van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen klant en bank. De ABV zijn tweezijdige voorwaarden. Dat wil zeggen dat ze in overleg tussen de NVB en de Consumentenbond zijn opgesteld onder de hoede van de Sociaal-Economische Raad en in dat kader periodiek worden doorgelicht op zaken als duidelijkheid en actualiteit. Als dat gebeurt raadpleegt de NVB ook de belangrijkste ondernemersorganisaties, zoals VNO-NCW, MKB Nederland en ONL voor Ondernemers, in hun hoedanigheid van vertegenwoordigers van de zakelijke klanten.

 

Per 1 maart 2017 zijn de ABV voor de derde keer gewijzigd. De totstandkoming van deze ABV 2017 was aanleiding voor een nieuw deel van de Financieel Juridische Reeks. In deze uitgave beschrijven de auteurs in beknopte vorm de achtergrond en wordingsgeschiedenis van de ABV en geven zij commentaar bij de artikelen van de ABV 2017. Enkele bredere thema’s, zoals eenvoudig taalgebruik, de implicaties van de tweezijdigheid van algemene voorwaarden en de bancaire zorgplicht komen wat uitgebreider aan de orde.

Over de auteur(s)

Mr. Bruno van der Burgh is oud-General Counsel bij de Nederlandse Vereniging van Banken. Hij is in verschillende hoedanigheden betrokken geweest bij de totstandkoming van de ABV 1995, 2009 en 2017.

 

Mevr. mr. Bregje Krijnen is advocaat bij UdinkSchepel Advocaten. Zij treedt regelmatig op als advocaat voor de Consumentenbond. Voordat ze advocaat werd, was ze geruime tijd in dienst bij de Consumentenbond, onder andere als jurist bij de afdeling collectieve belangenbehartiging. Ze was betrokken bij de totstandkoming van de ABV 2009 en 2017.

Inhoudsopgave

1.1 Waarom algemene voorwaarden?

1.2 Karakter ABV0

2 Geschiedenis van de ABV

2.1 Het bankenlandschap verandert

2.2 Doorgaan met collectieve ABV?

2.3 De evaluatieronde van 2009

2.4 Een nieuwe toelichting

2.5 ABV 2017

3 Tweezijdige voorwaarden en geschilbeslechting

3.1 Rol van de SER?

3.2 ‘Plussen’ uit het overleg

3.3 Geschilbeslechting

3.4 Gevolgen tweezijdigheid

4 Jip- en janneketaal

4.1 Inleiding

4.2 B1-niveau

4.3 Hoe is vereenvoudiging bereikt?

4.4 Haviltex of cao

4.5 Uitspraak Kifid

4.6 Zijn het wel bedingen?

5 De wettelijke zorgplicht

5.1 Publiekrechtelijke zorgplicht

5.2 Zorgplichten in de Wft

5.3 Een algemene publiekrechtelijke zorgplicht

5.4 Civielrechtelijke gevolgen overtreding Wft

5.5 Twee stelsels

6 Artikelsgewijze bespreking

Preambule

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Artikel 2 – Zorgplicht

Artikel 3 – Activiteiten en doeleinden

Artikel 4 – Niet-openbare informatie

Artikel 5 – Inschakeling van derden

Artikel 6 – Risico van verzendingen

Artikel 7 – Informatie over u en uw vertegenwoordiger

Artikel 8 – Handtekening

Artikel 9 – Vertegenwoordiging en volmacht

Artikel 10 – Persoonsgegevens

Artikel 11 – (Beeld- en geluid)opnamen

Artikel 12 – Continuïteit in dienstverlening

Artikel 13 – Overlijden klant

Artikel 14 – Berichten aan de klant

Artikel 15 – Nederlandse taal

Artikel 16 – Gebruik van communicatiemiddelen

Artikel 17 – Gegevens en opdrachten

Artikel 18 – Bewijskracht en bewaartermijn bankadministratie

Artikel 19 – Controle opgaven en uitvoering opdrachten, melden fouten en eerder verstrekte gegevens

Artikel 20 – Goedkeuring opgaven bank

Artikel 21 – Bewaar- en geheimhoudingsplicht

Artikel 22 – Tarieven en vergoedingen

Artikel 23 – Creditering onder voorbehoud

Artikel 24 – Pandrecht op onder andere uw tegoeden

Artikel 25 – Verrekening

Artikel 26 – Zekerheden

Artikel 27 – Onmiddellijke opeisbaarheid

Artikel 28 – Bijzondere kosten

Artikel 29 – Belastingen en heffingen

Artikel 30 – Vorm mededelingen

Artikel 31 – Incidenten en calamiteiten

Artikel 32 – Nietigheid of vernietigbaarheid

Artikel 33 – Toepasselijk recht

Artikel 34 – Klachten en geschillen

Artikel 35 – Opzegging van de relatie

Artikel 36 – Contractsoverneming

Artikel 37 – Wijzigingen en aanvullingen van de algemene bankvoorwaarden

General Banking Conditions 2017

Jurisprudentie-index

Artikelenindex Algemene Bankvoorwaarden 2017

€ 29,50
Bestellen
Inkijkexemplaar

ISBN: 9789462511316

Rechtsgebied: Financieel recht

Serie: Financieel Juridische Reeks

Deel: 9

Auteur: mr. B.B. van der Burgh, mr. B. Krijnen

Aantal pagina's: 158

Verschijningsdatum: 23 maart 2017

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina