Het ontslagrecht in de praktijk

Derde geheel herziene druk

Beschrijving

Ontslag is in veel gevallen een ingrijpend gebeuren. De werknemer moet bij een (dreigend) ontslag op zoek naar een nieuwe werkkring en kan geconfronteerd worden met een al dan niet langdurige periode van werkloosheid. Dit kan onzekerheid, statusverlies en inkomensachteruitgang met zich brengen. Er moet dus ook niet al te lichtzinnig over ontslag worden gesproken. Er wordt wel eens een vergelijking gemaakt met een rouwproces om aan te geven wat het effect is van het (moeten) verwerken van een gedwongen ontslag, zeker als een werknemer tientallen jaren bij dezelfde werkgever werkzaam is geweest. Ook voor de werkgever is een ontslag geen eenvoudige opgave. Hij zet in de meeste gevallen de eerste stap om de arbeidsrelatie te beëindigen. Daarbij spelen uiteenlopende motieven een rol, bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische motieven, in de werknemer zelf gelegen redenen en een verstoorde arbeidsrelatie. Bij bedrijfseconomische motieven moet de werkgever een keuze maken; welke werknemers blijven en wie wordt ontslagen? Welke procedure moet worden gevolgd? Als de werkgever niet oplet, kan het effectueren van het ontslag worden vertraagd en kan hij schadevergoeding moeten betalen. Ontslag heeft dus gevolgen voor zijn bedrijfsvoering en ondernemingsbeleid.

Dit boek – de titel zegt het al – is geen theoretische beschouwing over het ontslagrecht. De doelstelling van het boek is zo nauw mogelijk te vertrekken vanuit en aan te sluiten bij situaties in de ontslagpraktijk.

Over de auteur(s)

Mr. dr. J. van Drongelen: universitair hoofddocent Sociaal Recht en Sociale Politiek Universiteit van Tilburg

Mw. mr. S. Klingeman: advocaat bij Advocaten van nu te ’s-Hertogenbosch

Mr. A.D.M. van Rijs: docent Sociaal Recht en Sociale Politiek Universiteit van Tilburg

Inhoudsopgave

Woord vooraf

1 Inleiding

1.1 Inleiding

1.2 De bijzondere aard van de arbeidsovereenkomst

1.3 Het ontslagrecht in een notendop

2 Beëindigingsovereenkomst

2.1 Inleiding

2.2 De beëindigingsovereenkomst

3 Beëindiging van rechtswege

3.1 Inleiding

3.2 De tijdelijke arbeidsovereenkomst

3.3 De ontbindende voorwaarde

3.4 De dood van de werknemer

3.5 Aanzegplicht bij de tijdelijke arbeidsovereenkomst

3.6 De omzetting van een tijdelijke arbeidsovereenkomst naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

3.7 Voortzetting van de arbeidsovereenkomst

4 Ontslaggronden

4.1 Inleiding

4.2 Redelijke ontslaggrond

5 Beëindiging door opzegging

5.1 Inleiding

5.2 Opzegging door de werkgever

5.3 Opzegging door de werknemer

5.4 Schriftelijk opzeggen?

5.5 De gebondenheid aan de opzegging

5.6 Het tijdstip waartegen wordt opgezegd en de opzegtermijnen

5.7 Opzegging van langdurige arbeidsovereenkomsten

5.8 Opzegging tijdens proeftijd

6 Beëindiging door opzegging (2) – het toestemmingsvereiste

6.1 Inleiding

6.2 De toestemming van het Uitvoeringsinstituut werknemers-verzekeringen

6.3 De toestemming van de cao-ontslagcommissie

6.4 Nietige afspraken

7 Opzeg- of beëindigingsverboden

7.1 Inleiding

7.2 Ziekte

7.3 Gelijke behandeling

7.4 Victimisatie

7.5 Uitzonderingen op de opzeg-/beëindigingsverboden

8 Ontslag op staande voet

8.1 Inleiding

8.2 De dringende reden

8.3 ‘Onverwijld’

8.4 Onder gelijktijdige mededeling van de reden

8.5 Dringende redenen voor de werkgever

8.6 Dringende redenen voor de werknemer

8.7 Persoonlijke omstandigheden

8.8 Nietige afspraken

9 Ontbinding van de arbeidsovereenkomst

9.1 Inleiding

9.2 Ontbinding op verzoek van de werkgever

9.3 Ontbinding op verzoek van de werknemer

9.4 Ontbinding op grond van wanprestatie

10 Vernietiging van de opzegging en herstel van de arbeidsovereenkomst

10.1 Inleiding

10.2 Vernietiging door de kantonrechter

10.3 Herstel van de arbeidsovereenkomst

11 De vergoedingen

11.1 Inleiding

11.2 De zogenoemde ‘gefixeerde schadevergoeding’

11.3 De billijke vergoeding

11.4 De transitievergoeding

12 Procedurele aspecten

12.1 Inleiding

12.2 Verzoekschriftprocedure

12.3 Termijnen

12.4 Bewijs

12.5 Competentie

12.6 Hoger beroep en beroep in cassatie

13 Ontslag en werkloosheid

13.1 Inleiding

13.2 Arbeidsurenverlies

13.3 Loonverlies

13.4 Beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt

13.5 De referte-eis

13.6 Uitsluitingsgronden

13.7 De duur en de hoogte van de uitkering

13.8 Verwijtbaar werkloos

13.9 Benadelingshandeling

13.10 Ter afronding

Lijst van gebruikte literatuur

€ 24,50
Bestellen
Inkijkexemplaar

ISBN: 9789462511293

Derde druk

Rechtsgebied: Arbeidsrecht

Auteur: mr. dr. J. van Drongelen, mw. mr. S. Klingeman, mr. A.D.M. van Rijs

Aantal pagina's: 288

Verschijningsdatum: 5 april 2017

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina