Bouwrecht deel 18 (nieuwe opzet)

Met een bijzonder voorwoord van mr. P. Vermeij

Beschrijving

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende algemene voorwaarden in de bouw.

Het commentaar van de schrijver op elk van deze algemene voorwaarden is voorzien van veel jurisprudentie, met name van de Raad van Arbitrage voor de Bouw alsmede de overheidsrechter.

 

Op deze wijze worden de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht in delen van beperkte omvang, doch tamelijk uitputtend, behandeld. Daarbij komen in de eerste plaats die onderwerpen aan de orde, die in de praktijk het meest aanleiding tot conflicten geven.

 

In deel 18 worden behandeld:

  • Schorsing en beëindiging
  • In gebreke blijven
  • Retentierecht

Over de auteur(s)

Mr. M.A. van Wijngaarden: in leven emeritus hoogleraar bouwrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis: directeur van het Instituut voor Bouwrecht, hoogleraar bouwrecht aan de Technische Universiteit Delft, arbiter bij de Raad van Arbitrage, raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof ’s-Gravenhage en lid van de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Inhoudsopgave

Voorwoord

Gebruike af kortingen

Hoofstuk 1 Schorsing en beëindiging in onvoltooide staat van het werk door de opdrachtgever: de regelingen

1.1 Overzicht van alle vormen van beëindiging in wet en algemene voorwaarden door de opdrachtgever dan wel door de aannemer

1.2 Schorsing en beëindiging in onvoltooide staat van het werk door de opdrachtgever

 

Hoofdstuk 2 Rechtspraak inzake schorsing en beëindiging van het werk in onvoltooide staat door de opdrachtgever

2.1 Rechtspraak inzake schorsing en beëindiging van het werk in onvoltooide staat door de opdrachtgever in het algemeen

2.2 Het schorsingsrecht van de opdrachtgever

2.3 Opzegging door de opdrachtgever

2.4 Ontbinding (beëindiging van het werk in onvoltooide staat) door de opdrachtgever

Hoofdstuk 3 Schorsing en beëindiging van het werk in onvoltooide staat door aannemer: de regelingen

3.1 Schorsing en beëindiging in onvoltooide staat van het werk door de aannemer: BW

3.2 Schorsing en beëindiging in onvoltooide staat van het werk door de aannemer: UAV 2012 (1989)

3.3Schorsing en beëindiging in onvoltooide staat van het werk door de aannemer: AVA 2013 (1992)

3.4 Schorsing en beëindiging in onvoltooide staat van het werk door de aannemer: UAV-GC 2005

Hoofdstuk 4 Rechtspraak schorsing en beëindiging werk in onvoltooide staat door aannemer

4.1 Rechtspraak in het algemeen

4.2 Schorsing door de aannemer

4.3 Beëindiging van het werk in onvoltooide staat door de aannemer

4.4 Anticipatieve ontbinding (art. 7:756 lid 2 BW)

Hoofdstuk 5n Ingebreke blijven, waarschijnlijk in gebreke blijven, onvermogen of overlijden van de opdrachtgever: regelingen

5.1 Inleiding

5.2 De regelingen

Hoofdstuk 6 Rechtspraak inzake in gebreke blijven, waarschijnlijk in gebreke blijven, onvermogen of overlijden van opdrachtgever

6.1 Rechtspraak in het algemeen

6.2 Rechtspraak inzake rente verschuldigd door opdrachtgever

Hoofdstuk7 In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van de aannemer

7.1 Inleiding

7.2 De regelingen

Hoofdstuk 8 Rechtspraak inzake in gebreke blijven, onvermogen of overlijden van de aannemer

8.1 Beroep op in gebreke blijven aannemer in het algemeen

8.2 Niet-nakoming/ingebrekestelling

8.3 Voor rekening van aannemer (te doen) voltooien

8.4 Aannemer zet te weinig personeel/hulpmiddelen etc. in

8.5 Faillissement aannemer

8.6 Verplichtingen opdrachtgever

8.7 Opschortingsrecht opdrachtgever

Hoofdstuk 9 Retentierecht

9.1 Regelingen

9.2 Rechtspraak

9.3 De kosten van het retentierecht / 221

Jurisprudentieregister

€ 69,50
Bestellen
Inkijkexemplaar

ISBN: 9789462511163

Rechtsgebied: Bouwrecht

Serie: Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht (nieuwe opzet)

Deel: 18 (nieuwe opzet)

Auteur: prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis, Mr. M.A. van Wijngaarden

Aantal pagina's: 228

Verschijningsdatum: 14 december 2016

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina