Mens-arbeid-recht

Een verslag van een zoektocht naar de relatie tussen overheid, markt en veranderende gedachten over de arbeid(er)

Beschrijving

"…zo kan dit boek een bijdrage leveren aan de vorming tot completer arbeidsjurist." Staal TRA 2017-6.7 p. 30-32

 

‘Zonder arbeid is het menselijk leven niet denkbaar’. Deze opmerking laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Dit neemt niet weg dat de betekenis van arbeid in de loop van de geschiedenis is veranderd. De waardering van arbeid ook, maar dat is afhankelijk van degene die daarover een oordeel uitspreekt. Daarbij speelt wel een rol dat degenen die het hardst ploeteren, zeker in het verleden, in de regel niet naar hun mening wordt gevraagd. In de Middeleeuwen met de overheersende rol van de kerk en standenmaatschappij zou het antwoord niet eens zo slecht zijn uitgevallen. Maar voor een waardeoordeel is een keuzevrijheid noodzakelijk. Eerst met de komst van de Franse Revolutie met zijn ‘vrijheid, gelijkheid en (het nooit helemaal thuis te brengen) broederschap’ is er een keuzemogelijkheid, althans juridisch. Er volgt een periode waarin onze op arbeid berustende sociale rechtsorde in de plaats komt van een individualistische bezitsorde, aldus Van der Ven. Er is zelfs (een tijdje) sprake van humanisering van de arbeid. In het realiseren van die sociale rechtsorde speelt de overheid een belangrijke rol. Maar ook die blijkt eindig te zijn. De rol van de overheid wordt steeds meer teruggedrongen. Deregulering, privatisering, marktwerking, de toenemende individualisering en flexibilisering maken dat de sociale rechtsorde moet plaatsmaken voor een al maar verdergaande vereconomisering van de samenleving. Maar dat niet alleen, ook vindt er steeds meer ontmensing en ontmenselijking plaats. Arbeid wordt meer en meer teruggebracht tot niet meer dan de productiefactor waardoor de factor arbeid niet meer is geworden dan een wegwerpproduct. 

 

"Zoals het voor iedere praktiserende (arbeids-)jurist van niet te onderschatten belang is om de blik te verbreden naar de maatschappelijke context van regels en rechtspraak, zo heeft het ook zin om zich te laven aan dit kloeke boekwerk." Staal TRA 2017-6.7 p. 30-32

Over de auteur(s)

Mr. dr. J. van Drongelen: universitair hoofddocent Vakgroep Sociaal Recht en Sociale Politiek van de Universiteit van Tilburg en als adviseur verbonden aan De Voort Advocaten | Mediators in Tilburg.

Inhoudsopgave

Lijst van afkortingen

Voorwoord

Hoofdstuk 1. ‘Arbeid’, een introductie

Hoofdstuk 2. De waardering van ‘arbeid’ in vervlogen tijden

Hoofdstuk 3. De aanloop naar …

Hoofdstuk 4. De nadagen van het vroegkapitalisme (tot 1850)

Hoofdstuk 5. De overgang naar de moderne tijd (1850-1870)

Hoofdstuk 6. Het moderne kapitalisme (1870-1914)

Hoofdstuk 7. De Eerste Wereldoorlog (1914-1918)

Hoofdstuk 8. Tussen twee wereldoorlogen (1918-1940)

Hoofdstuk 9. De Tweede Wereldoorlog (1940-1945)

Hoofdstuk 10. De periode van herstel, wederopbouw en expansie (1945-1973)

Hoofdstuk 11. De omslag (1973-1980)

Hoofdstuk 12. Over de overheid, het marktdenken en het neoliberalisme (1)

Hoofdstuk 13. Over de overheid, het marktdenken en het neoliberalisme (2)

Hoofdstuk 14. De mens, zijn arbeid en het recht (1)

Hoofdstuk 15. De mens, zijn arbeid en het recht (2)

Hoofdstuk 16. Arbeid en recht

Literatuur

€ 51,00
Bestellen
Inkijkexemplaar

ISBN: 9789462511088

1e druk

Rechtsgebied: Arbeidsrecht, Recht algemeen

Auteur: mr. dr. J. van Drongelen

Aantal pagina's: 550

Verschijningsdatum: 5 augustus 2016

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina