Haat en liefde in het recht

Bundel seminar de Jonge NJV

Beschrijving

Ter gelegenheid van het zesde seminar van De Jonge Nederlandse Juristen-Vereniging op 11 december 2015 hebben Naomi Spalter, Marloes van Noorloos en Michel Vols essays geschreven over het overkoepelende thema ‘Haat en liefde in het recht’.

 

Het zijn twee emoties die goed passen bij het recht. Soms gaat het meer om de zachte kant van het recht en spelen zij een rol bij de beleving van een confl ict. Daarnaast kunnen haat en liefde ook invloed uitoefenen op het recht en daarvan onderdeel of oorzaak zijn. Deze emoties kunnen daarbij alleen tot uiting komen in de verhoudingen tussen (groepen) mensen onderling. De vraag óf, en zo ja in hoeverre, in het toepasselijke recht rekening moet worden gehouden met deze emoties, is vaak onderwerp van discussie. In sommige verhoudingen is daar weinig tot geen ruimte voor, terwijl zij in andere relaties juist de boventoon voeren. Haat en liefde dus.

 

Vanuit het personen- en familierecht, het strafrecht en het bestuursrecht wordt door de essayisten gereflecteerd op dit thema.

Inhoudsopgave

Voorwoord

 

1 What’s love got to do with it? – Naomi Spalter

1.1 Geen liefde zonder strijd

1.2 Wangedrag en het alimentatierecht

1.2.1 De definitie van wangedrag

1.2.2 Juridische sanctie in alimentatiezaken op wangedrag van een jongmeerderjarige?

1.2.3 De juridische relevantie van liegen en bedriegen en ander wangedrag door een ex-echtgenoot in partneralimentatiezaken

1.3 De rol van overspel in het recht

1.3.1 Is overspel wangedrag in partneralimentatiezaken?

1.3.2 Overspel en dwaling

1.3.3 Overspel niet meer relevant voor de erkenning van een kind

1.4 Tot slot

 

2 Het strafrecht en de bescherming van minderheden: een haatliefdeverhouding? – Marloes van Noorloos

2.1 Emoties, het strafrecht en de verhoudingen tussen groepen mensen

2.2 Het Nederlandse strafrecht over vooroordelen, discriminatie en haat

2.3 Where’s the ‘hate’ in ‘hate crime’?

2.4 Wil de echte racist nu opstaan?

2.5 Het strafrecht: effectief tegen de uitwassen van het groepsdenken?

2.6 Het strafrecht en het groepsdenken: haat en liefde

2.7 Deviante individuen, minderheden en de dominante groep in het strafrecht

2.8 Uitingsdelicten: bescherming van minderheden versus de openbare orde

2.9 Conclusie

 

3 Over nabuurschap en nabuurhaat in het recht – Michel Vols

3.1 Inleiding

3.2 Grenscontrole en overlastbestrijding

3.2.1 Poortbewaking

3.2.2 Uitzetting

3.2.3 Grenscontrole in het licht van het vrijheids- en tijdigheidsbeginsel

3.3 Disciplinering en overlastbestrijding

3.3.1 Gevaarzetters en de Woningwet

3.3.2 Drugsdealers en de Opiumwet

3.3.3 Hinderlijken en de Wet aanpak woonoverlast

3.3.4 Disciplinering in het licht van het vrijheids- en tijdigheidsbeginsel

3.4 Slot

€ 15,85
Bestellen
Inkijkexemplaar

ISBN: 9789462510982

Rechtsgebied:

Auteur: mr. dr. L.A. van Noorloos, mr. dr. N.D. Spalter, mr. dr. M. Vols

Aantal pagina's: 46

Verschijningsdatum: 11 december 2015

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina