Collectieve acties

Preadviezen Nederlandse Vereniging voor Burgerlijk Recht 2015

Beschrijving

In dit preadvies staan de collectieve acties centraal.

 

In het eerste deel belichten prof. Faure en Visscher de collectieve actie vanuit rechtseconomisch perspectief. Vanuit dat gezichtspunt analyseren zij de voor- en nadelen van een collectieve actie. Voorts wordt ingegaan op de toegang tot de rechter, de financiering van collectieve acties ex Art. 3:305a BW, de WCAM en het consultatievoorstel.

 

In het tweede deel gaat prof. Tzankova in op de vraag of de Nederlandse collectieve actie ‘globalisering proof’ is en geeft daarbij een helicopterview van de belangrijkste internationale ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar. Vervolgens stelt zij de aard van de groepsvertegenwoordiger en de financiering daarvan centraal, en legt zij de knelpunten in de huidige praktijk bloot.

Inhoudsopgave

1 Een rechtseconomische visie op collectieve actie – Prof. dr. M.G. Faure en prof. mr. dr. L.T. Visscher

1.1 Inleiding

1.2 Voorbeelden

1.2.1 Zure regen

1.2.2 Het telefoonkartel

1.3 Marktfalen

1.4 Collectieve actie in rechtseconomisch perspectief

1.4.1 Omschrijving

1.4.2 Voordelen

1.4.3 Opt-in of opt-out

1.4.4 Nadelen

1.5 Toegang tot de rechter en financiering van collectieve acties

1.5.1 Financiering van belangenbehartigers

1.5.2 Financiering van collectieve actie en schikkingen

1.5.2.1 De timing van een schikking

1.5.2.2 Betalingssystemen en prikkels tot schikking

1.5.2.3 Argumenten voor rechterlijke controle

1.5.3 Rechtsbijstandsverzekering

1.5.4 Financiering van de vordering door een derde

1.6 Alternatieven voor de collectieve actie

1.6.1 Representatieve vordering

1.6.2 Overdracht van schuldvordering

1.7 De huidige situatie

1.7.1 Collectieve actie ex art. 3:305a BW

1.7.1.1 De regeling

1.7.1.2 Internaliseren van externaliteiten: overleg versus rechtsvordering

1.7.1.3 Een rechtseconomische evaluatie van art. 3:305a BW

1.7.2 De Wet collectieve afwikkeling massaschade (WCAM)

1.8 Het wetsvoorstel Afwikkeling massaschade in een collectieve actie

1.8.1 Inleiding

1.8.2 De voorgestelde procedure

1.8.2.1 Het primaat blijft liggen bij overleg

1.8.2.2 De vijf stappen

1.8.2.3 Een verbetering, maar …

1.9 De rol van de rechter bij collectieve acties

1.9.1 Inleiding: (te?) hooggespannen verwachtingen?

1.9.2 Inzichten uit de rationele keuzetheorie betreffende rechters in collectieve claims

1.9.3 Inzichten uit de psychologie en gedragseconomie betreffende rechters in collectieve claims

1.9.4 Mogelijke oplossingen?

1.9.4.1 Meervoudige kamers

1.9.4.2 Debiasing 

1.9.4.3 Gespecialiseerde rechters

1.9.4.4 Conclusie

1.10 Slot

 

2 Hoe globaliseringsproof is het Nederlandse collectieve actierecht? – Prof. dr. I.N. Tzankova

2.1 Massaschade blijft

2.2 Belangrijke ontwikkelingen sinds 2006

2.2.1 Europese ontwikkelingen

2.2.2 Ontwikkelingen in Noord-Amerika

2.2.2.1 De Verenigde Staten

2.2.2.2 Canada

2.2.2.3 Wisselwerking VS en Canada

2.2.3 Nationale collectieve actieregelingen

2.2.3.1 Drie benaderingen

2.2.3.2 Collectieve acties geëvalueerd

2.2.3.3 Class actions in context: ‘the law in action’

2.3 De Nederlandse collectieve actie: the law in action

2.3.1 Eerste thema: rechtscultuur en -traditie

2.3.1.1 Ons-kent-onsbedrijfscultuur

2.3.1.2 Belangenbehartiging en belangenconflicten

2.3.2 Tweede thema: financiering van collectieve acties

2.3.3 Derde thema: wisselwerking tussen publiek- en privaatrecht in collectieve acties

2.3.3.1 Het einde van het ‘hokjesdenken’ in class actions?

2.3.3.2 Cy près: een ‘public-private affaire’

2.3.3.3 Aandachtspunten bij cy près en de Nederlandse paradox

2.4 Tot slot

€ 34,45
Bestellen
Inkijkexemplaar

ISBN: 9789462510968

Rechtsgebied:

Serie: Preadviezen Vereniging voor Burgerlijk Recht

Deel: 2015

Auteur: prof. dr. M.G. Faure, prof. dr. I.N. Tzankova, prof. mr. dr. L.T. Visscher

Aantal pagina's: 94

Verschijningsdatum: 1 december 2015

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina