Handboek compliance in de zorg

Een handleiding voor de praktijk

Beschrijving

In het Handboek compliance in de zorg geven gezaghebbende auteurs vanuit de wetenschap en de praktijk hun visie over de wijze waarop compliance stevig in een zorginstelling kan worden verankerd. In dit Handboek zijn onder meer hoofdstukken gewijd aan ethiek, governance, arbeidsrecht, toezicht, kwaliteit en veiligheid, privacy, mededinging, fraude, financiering en belastingrecht. Diepgaande kennis wordt telkens aangevuld met praktische interviews met kopstukken uit de zorgwereld die bereid zijn geweest om hun ervaringen met de auteurs te delen.

Daarbij geeft dit Handboek met bijdragen van compliance officers, concrete inspiratieparagrafen en heldere do’s en don’ts de bouwstenen voor het opstellen van een complianceprogramma. Dit Handboek is daarmee een standaardwerk voor iedereen die zich bezighoudt met compliance in de zorg.

 

De redacteuren van het Handboek Compliance in de Zorg, prof. dr. Wilco Oostwouder en mr. dr. Marc Wiggers starten in februari 2018 met de tweede editie van de Register Opleiding voor Compliance Officer in de Zorg. Het Handboek vormt de basis van de opleiding. Een uitgelezen mogelijkheid om samen met (een deel van) de auteurs een compliance verdiepingsslag te maken!

Meer info:  http://bit.ly/CO_Meer_Info

Direct aanmelden:  http://bit.ly/CO_Aanmelden

Programma inzien: http://bit.ly/CO_Programma

Over de auteur(s)

Prof. mr. Wilco Oostwouder: advocaat bij Loyens & Loeff, en daar lid van de praktijkgroep Ondernemingsrecht. Hij is tevens verbonden aan de Universiteit van Utrecht als hoogleraar Bedrijfsfinancieel Recht en de Governance University.

 

Mr. dr. Marc Ph.M. Wiggers: werkzaam als advocaat binnen het zorgteam en corporate investigations team van Loyens & Loeff. Wiggers doceert onder meer aan de Universiteit Utrecht, Nyenrode Business Universiteit, de Governance University en de Academie voor Gezondheidsrecht.

Inhoudsopgave

Voorwoord – Prof. dr. G.W.A. van de Meent

 

DEEL 1: COMPLIANCE IN DE PRAKTIJK

Hoofdstuk 1 Inleiding Handboek compliance in de zorg

Prof. mr. W.J. Oostwouder

Hoofdstuk 2 Compliance officers aan het woord

Deel 1 De 7 stappen van een effectief complianceprogramma

Mr. R.M. Notermans

Deel 2 Compliance en integriteit in de energiesector – enkele op ervaring

gebaseerde beschouwingen

Mr. J. Cuppen

Deel 3 De verankering van compliance in de dagelijkse zorgpraktijk

Mr. S.J. Beeston

Mr. N. Korstenbroek

 

 

DEEL 2: GOVERNANCE, ETHIEK EN BEZOLDIGING IN DE ZORG

Hoofdstuk 3 Governance in de zorg

Mr. F.L. Leijdesdorff

Prof. mr. W.J. Oostwouder

Mw. L.E. Haanraadts

Geïnterviewden

Dhr. P. van der Meer

Dhr. A.Th.J.M. Zuure

Hoofdstuk 4 Ethiek en compliance in de zorg

Mr. ing. J. Ruigewaard

Mr. dr. M.Ph.M. Wiggers

Geïnterviewden

Dr. M.F.M. Canoy

Prof. mr. J.E. Soeharno

Hoofdstuk 5 Bezoldiging, medezeggenschap en cliëntenraden in de zorg

Mr. drs. A.E. Hol

Prof. mr. W.J. Oostwouder

Mw. L.E. Haanraadts

Geïnterviewde

Dhr. R. de Folter

 

DEEL 3: ZORGREGULATOIRE COMPLIANCE EN EXTERN TOEZICHT

Hoofdstuk 6 Toezicht

Mw. mr. M.L. Louisse

Mr. dr. M.Ph.M. Wiggers

Geïnterviewden

Mw. dr. J.A.A.M. van Diemen-Steenvoorde

Drs. M.A. Ruys

Mr. C.A. Fonteijn

Hoofdstuk 7 Compliance en toezicht op kwaliteit en patiëntveiligheid in de zorg

Prof. mr. dr. J.G. Sijmons

Hoofdstuk 8 Privacy

Mw. mr. P.E. Lucassen

Mw. mr. J. Zaaijer

Geïnterviewde

Dhr. N. Hoogers

Hoofdstuk 9 Mededinging in de zorg

Mr. M.J.J.M. Essers

Mw. mr. Y.A. Maasdam

Mw. mr. S.J. Beeston

Geïnterviewden

Mr. M. Kooijman

Mw. mr. L. Boufrach

Hoofdstuk 10 Compliance bij correct declareren in de praktijk

Mw. K. Hofstede

Dhr. J. Sluijs

Dhr. A. van Veldhuisen

Geïnterviewde

Dhr. H. Keuzenkamp

 

DEEL 4: FINANCIËLE COMPLIANCE

Hoofdstuk 11 Financiering

Mw. mr. S.K.M. van ’t Hooft

Mw. mr. B.J.M. van de Wetering

Mr. B. Megens

Geïnterviewde

Dhr. B. Teuwen

Hoofdstuk 12 Fiscale compliance

Mr. P.A.T. van Oppen

Mr. R.S. Ferouge

Mr. J. Wessels

 

DEEL 5: CONCLUSIE

Hoofdstuk 13 Conclusie: compliance officer, klokkenluidersregeling en integriteitsverklaring

Mr. dr. M.Ph.M. Wiggers

Redactie

Auteurs

Geïnterviewden

Trefwoordenregister

€ 61,30
Bestellen
Inkijkexemplaar

ISBN: 9789462510838

Rechtsgebied: Medisch recht

Redactie: prof. mr. Wilco Oostwouder, mr. dr. Marc Ph.M. Wiggers

Aantal pagina's: 374

Verschijningsdatum: 4 februari 2016

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina