Boeken

Robot-is-me?

De robotisering van de maatschappij in praktisch, juridisch en maatschappelijk perspectief

‘Bloemen houden van mensen, haal ze in huis’ groeide in de jaren zeventig uit tot een razend populaire verkoopslogan van de bloemensector. Voor de robots zag het leven er destijds veel minder florissant uit. Afgeschermd van de mens, deden de eerste Robo sapiens louter zwaar en geestdodend fabriekswerk. Hierin kwam verandering toen eind jaren negentig een van hen de schaaklegende Kasparov versloeg en het robotbrein bestaansrecht werd toegedicht. Inmiddels is de robotisering van de maatschappij in volle gang en valt deze ook de mens ten deel. Dit leidt niet alleen tot nieuwe mogelijkheden, maar werpt evenzoveel vragen en maatschappelijke uitdagingen op. Niet in de laatste plaats door een mondiaal gebrek aan adequate normen en een definitie van de robot. Of robots op dezelfde wijze als bloemen, of misschien wel daadwerkelijk, van mensen zullen gaan houden is uiteraard nog maar de vraag. Sommigen vrezen dat de huidige invasie leidt tot de totale omverwerping van onze samenleving. Het in huis halen van het boek Robot-is-me? is gelukkig relatief veilig en brengt u dichter bij een antwoord.

mr. R.C. Winkelhorst
Meer informatie € 49,50

The Relation Between Leniency and Private Enforcement

Towards an Optimum of Overall Competition Law Enforcement?

The difficulty with competition law is that so many aspects can influence its overall effectiveness. Sanctions in criminal law or the emergence of private enforcement, for example, may influence leniency policy. In turn, public enforcement, whilst protecting information, could also influence the effectiveness of antitrust damages actions.

 

The author makes a comparison with the board game “Pisa”. In this game, small figures have to be placed at different levels of the Leaning Tower of Pisa, with the aim of keeping the tower stable. When there are too many dolls on one side and not enough on the other, the balance is lost and the figures topple off the tower. Competition law enforcement is a leaning tower of Pisa. If the structure of a competition law policy is not sufficiently balanced between public and private enforcement, it will function less effectively than it could.

 

With an upcoming private enforcement it is important to strike the right balance so that claimants are able to effectively claim damages on the one hand, but cartel infringers remain interested in applying for leniency on the other. The author analyzes the chosen systems of the EU, Germany and the Netherlands and uses the US system as inspiration. The author also discusses potential solutions for diverging approaches.

Bram Braat
Meer informatie € 63,50

Nieuwe vormen van arbeidsrelaties en sociale bescherming

De arbeidsmarkt is sterk in ontwikkeling. De vertrouwde fulltimebanen maken steeds meer plaats voor tijdelijke banen of andere vormen van flexibele arbeid. Mensen werken minder vaak op een vaste locatie en een vast tijdstip. Daarnaast moeten ze regelmatig een periode wijden aan zorgtaken of aan bijscholing. Deze ontwikkelingen maken het nodig om te denken over nieuwe vormen van sociale bescherming. Daarvoor biedt dit boek veel informatie. De effecten van nieuwe arbeidspatronen op de loopbanen van de werkenden worden beschreven en het boek gaat in op de vraag of en op welke wijze sociale bescherming kan worden georganiseerd. Is het stimuleren van private spaarvormen een mogelijkheid? Of moet de maatschappij meer investeren in publieke arrangementen om de combinatie van werk en (mantel)zorg mogelijk te maken?

In dit boek komen zowel de juridische als de economische dimensies van deze vragen aan de orde. Het geeft daarmee een actueel en veelzijdig beeld van de ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Meer informatie € 34,50

Introduction to International Commercial and European Law

Second edition

This book covers the most important legal issues when conducting business abroad.

 

The first part covers European law with a focus on the institutions of the European Union, the four freedoms and competition law.

 

The second part focuses on individual international contracts. This part starts with the legal environment of the business transaction. The political and policy risks of doing business abroad are explained, as well as how they should be addressed. It continues with entry strategies in foreign markets and then goes on to focus on the individual contract of sale. A wide range of subjects are covered, including general conditions of sale, retention of title, the CISG, product safety and product liability, Incoterms, contract of carriage, jurisdiction, choice of law and arbitration, standard contract clauses and payment conditions.

 

This book takes a practical approach and contains examples and exercises. The book does not pretend to be the ultimate guide: the field of international commercial law in particular is vast, and has many different angels. However, it does try to explain the main pitfalls of doing business in foreign countries and how to avoid them.

 

Additional information about the book can be found on: www.iclandeulaw.com. The author has written two other legal text books:

• on legal skills Juridische vaardigheden voor het Hoger Onderwijs, www.juridischevaardigheden.nl

• and on sports law Inleiding sport en recht, www.inleidingsportenrecht.nl

Both are in Dutch.

mr. M.W. Mosselman
Meer informatie € 59,00

Werkboek Algemeen bestuursrecht

Dit werkboek bevat formatieve toetsen (casus, uitspraken en vragen) en checklists. De vragen hebben betrekking op meerdere belangrijke onderwerpen van het algemeen bestuursrecht. Aan

de orde komen de kernbegrippen van de Awb (bestuursorganen, belanghebbenden en besluiten), toekenning van bestuursbevoegdheid (attributie, delegatie en mandaat), normen voor het handelen

van bestuursorganen (algemeen verbindende voorschriften en algemene beginselen van behoorlijk bestuur), handhaving (last onder bestuursdwang, last onder dwangsom en bestuurlijke boete) en gedogen, schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten, nadeelcompensatie, overheid en privaatrecht alsmede rechtsbescherming (bezwaar, administratief beroep, beroep, hoger beroep en voorlopige voorziening).

 

Het werkboek biedt voor studenten die zich voorbereiden op het tentamen algemeen bestuursrecht een goede ondersteuning. In het boek zijn aan het einde van elk hoofdstuk op docerende wijze antwoorden opgenomen. Het werkboek is geschikt voor het hoger juridisch onderwijs met collegecycli van verschillende omvang en intensiteit.

 

Ook voor de praktijkjurist is het werkboek van belang. De aansprekende formatieve toetsen zijn aan de praktijk ontleend. De checklists bieden een handzaam hulpmiddel bij de voorbereiding op het tentamen algemeen bestuursrecht alsmede voor wie in de bestuursrechtelijke praktijk werkzaam is. Het boek is een resultaat van jarenlange ervaring van de auteurs in de praktijk en/of het onderwijs.

A. Azimi, R.J. van Dam, M. Harmsen, O.A.P. van der Roest
Meer informatie € 23,50
Meer informatie € 22,80 ebook

aantal per pagina

5
10
25
Alles

filters

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina