Boeken

Bouwrecht deel 3 (nieuwe opzet)

Met een bijzonder voorwoord van mr. B.C.M. Den Teuling.
  • Aanvang en uitvoeringsduur van het werk
  • Bouwtijdverlenging

 

prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis, mr. M.A. van Wijngaarden
Meer informatie € 65,00

Bouwrecht deel 4 (nieuwe opzet)

Met een bijzonder voorwoord van mr. B.C.M. Den Teuling
  • Rechten van aannemer en opdrachtgever bij vertraging
  • Vertragingsschade
prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis, mr. M.A. van Wijngaarden
Meer informatie € 69,50

Nog 33 bijzondere, humoristische en opvallende rechterlijke uitspraken

Een rechter die een muntje opgooit, een man die meerdere rechters wraakt vanwege hun voorletters, de vraag of een ondiepe kuil in een bos als woning moet worden aangemerkt en een geschil over de waarde van een genuttigd diner. Ook uit dit tweede deel van 33 bijzondere, humoristische en opvallende rechterlijke uitspraken blijkt dat rechtspreken, hoewel een serieuze aangelegenheid, veel amusante en soms zelfs hilarische momenten kan opleveren. Het boek is daarmee een ideaal cadeau voor advocaten, rechters, juridisch medewerkers, rechtenstudenten en andere juridisch geïnteresseerden.

Kees Engel
Meer informatie € 17,90

Bij wijze van afscheid

Over fouten van, onbegrip over en misverstanden bij, misleiding door en andere misstappen van de wetgever. Oftewel. Waar is het recht in het arbeidsrecht gebleven?

Ideeën over wetgeving veranderen in de loop der tijd en in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw komt het verschijnsel dereguleren op. In een reeks beleidsnota’s en actieprogramma’s wordt gewerkt aan wat wordt genoemd wetgevingskwaliteitsbeleid, met het oogmerk wetgeving te realiseren die de overheid beter zal ondersteunen. Dat maakt dat degenen die beroepshalve met wetgeving bezig zijn – opstellen, uitvoeren, interpreteren, toepassen en handhaven – wetgeving in eerste instantie zien als hulpmiddel voor het bestuur. Of de burger daaraan iets heeft, is minder van belang. Dat maakt dat wetgeving tegenwoordig niets meer of minder is dan een beleidsinstrument, dat wordt ingezet om een doel te bereiken. Bij wetgevingskwaliteitsbeleid staat de legitimiteit van de wetgeving centraal. De discussies zijn verstomd en de prioriteit bij de ‘ambtelijke wetgevers’ ligt niet meer bij de kwaliteit van de wetgeving. Bij wetgevingskwaliteit gaat het om de kwaliteit van de wetgeving, de normstelling zelf en de argumentatie en redeneringen die de wetgever in dat kader als motivering en verduidelijking geeft. Dit boek laat zien wat er de afgelopen tien tot vijftien jaar allemaal is misgegaan bij de arbeidswetgeving en dat het behoorlijk schort aan de kwaliteit van die wetgeving. Ook blijkt dat het niet gaat om een incident, maar dat er structureel iets mis is met die kwaliteit van de wetgeving en wel dusdanig dat de vraag is gerechtvaardigd naar waar het recht is gebleven in het arbeidsrecht.

mr. dr. J. van Drongelen
Meer informatie € 14,95

DNA in het strafrecht

Hoe moet het niet? Hoe moet het wel?

In deze gebundelde commentaren van de auteur op rechterlijke beslissingen draait het om de manier waarop strafrechters omgaan met het bewijs. Consistentie van de bewijsmotivering blijkt vaak ver te zoeken. Dat komt het vertrouwen in de kundigheid van de rechter niet ten goede.

De commentaren schetsen een verontrustend beeld van onmacht, onkunde en intellectuele stagnatie bij diegenen die over de afloop van strafzaken beslissen. De stukken geven ook stof tot nadenken over de uiteenlopende soorten gegevens – wetenschappelijke en traditionele gegevens – in het strafdossier en hoe betrokkenen bij het strafproces daarmee om zouden kunnen gaan.

Deze bundel is een pleidooi om anders, namelijk meer rationeel, te denken en te redeneren langs de wegen van een consistente, logische methodiek.

Jaap de Groot
Meer informatie € 29,50

aantal per pagina

5
10
25
Alles

filters

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina