Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht (NTHR)

NTHR heeft als onderwerp het (grensoverschrijdend) handelsrecht dat van invloed is op de Nederlandse rechtssfeer.

Het tijdschrift heeft als onderwerp het (grensoverschrijdend) handelsrecht dat van invloed is op de Nederlandse rechtssfeer.

 

Centraal staan: vervoersrecht, verzekeringsrecht, betalingsverkeer/ zekerhedenrecht, handelskoop, e-commerce, waardepapierenrecht, hulp- en tussenpersonenrecht, IPR en rechtsmacht, geschillenbeslechting in het handelsrecht, internationaal contracteren, Europese ontwikkelingen in het handelsrecht en toezicht op financiële dienstverlening.

 

Vaste onderdelen: wetenschappelijke artikelen en praktijkgerichte artikelen, boekbesprekingen en de rubriek 'Commercialia' met themagerichte actuele ontwikkelingen.

 

De wetenschappelijke artikelen zijn peer-reviewed en voldoen daarmee aan de eisen voor een wetenschappelijke publicatie.

 

Jaarlijks wordt het NTHR-Symposium georganiseerd dat tegen aanzienlijke korting toegankelijk is voor abonnees.

 

Per jaar verschijnen er zes nummers.

Abonneren
Nieuwste editie
Online lezen
Downloaden
Voorgaande edities
Archief

ISSN: 1572-7807

Prijzen

Tijdschrift online 1-5 werknemers:€ 450,12Bestellen
Prijs jaarabonnement (print):€ 254,00Bestellen
Print + online, 1-5 werknemers:€ 618,31Bestellen
Print + online, 6-20 werknemers:€ 831,27Bestellen
Tijdschrift online 6-20 werknemers:€ 658,24Bestellen

Voor meer dan 20 werknemers, neem contact met ons op. Bovenstaande prijzen zijn inclusief BTW.

Abonneren
Nieuwste editie
Online lezen
Downloaden
Voorgaande edities
Archief

ISSN: 1572-7807

Redactie

Prof. mr. drs. M.L. Hendrikse (hoofdredacteur), hoogleraar handelsrecht en verzekeringsrecht Open Universiteit en houder van de JPR advocaten-leerstoel aldaar/directeur UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS)/opleidingsdirecteur Master Verzekeringskunde UvA Amsterdam Business School/universitair hoofddocent privaatrecht UvA/rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Utrecht/lid Geschillencommissie Kifid (verzekeringskamer)

 

Mr. H. Boonk, Boonk van Leeuwen advocaten

 

Prof. dr. M.A. Clarke, hoogleraar handelsrecht St. John’s College,Universteit van Cambridge

 

Mw. mr. dr. A.L.H. Ernes, universitair hoofddocent OUNL/raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem en rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Maastricht

 

Prof. dr. H. Heiss, Ordinarius für Privatrecht, Rechtsvergleichung  und Internationales Privatrecht Universität Zürich en voorzitter projectgroep ‘Restatement of European Insurance Contract Law’

 

Prof. mr. Ph.H.J.G. van Huizen, hoogleraar handelsrecht UU/Van den Herik & Verhulst Advocaten N.V

 

Mw. mr. S.A. Kruisinga, universitair hoofddocent handelsrecht UU

 

Mr. M.A.W. van Maanen, Van Traa advocaten

 

Mr. ing. N.J. Margetson, Margetson Law/UvA

 

Prof. dr. B. Piltz, hoogleraar internationaal handelsrecht Universiteit Bielefeld/Ahlers & Vogel Rechtsanwälte PartG mbB

 

Prof. mr. J.G.J. Rinkes, hoogleraar privaatrecht OUNL, bijzonder hoogleraar Europees consumentenrecht UM, Hoogeleraar Verzekeringsrecht, UvA, raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te Arnhem

 

Prof. mr. F.G.M. Smeele, hoogleraar commercial law EUR/Van Traa advocaten

 

Mw. mr. N. Vloemans, Ploum Lodder Princen advocaten

 

Mw. mr. J.E. van der Werff (redactiesecretaris), Hoge Raad

 

Prof. mr. J.B. Wezeman, hoogleraar handelsrecht en ondernemingsrecht RUG/Van Mens & Wisselink advocaten

 

Prof. mr.  R.M. Wibier, hoogleraar Privaatrecht UvT/Advocaat en of counsel LEXENCE N.V.

 

Prof. dr. R. De Wit, hoogleraar handelsrecht VU Brussel/Van Doosselaere Advocaten Antwerpen

 

De redactie wordt ondersteund door medewerkers met veel ervaring op hun vakgebied die hun expertise per specifiek gebied inbrengen.

 

Redactiesecretaris

Mw. mr. J.E. van der Werff

j.vanderwerff@hogeraad.nlAbonneren
Nieuwste editie
Online lezen
Downloaden
Voorgaande edities
Archief

ISSN: 1572-7807

Inkijkexemplaar

Abonneren
Nieuwste editie
Online lezen
Downloaden
Voorgaande edities
Archief

ISSN: 1572-7807

Voor auteurs

 

Auteurs wordt verzocht om contact op te nemen met redactiesecretaris mevrouw mr. J.E. van der Werff (j.vanderwerff@hogeraad.nl) indien zij van plan zijn een bijdrage aan te leveren.

 

Wilt u artikelen voor NTHR aanleveren conform de auteursinstructie?

 

Beoordelingsprocedure kopij

NTHR is een A-tijdschrift. Alle kopij wordt beoordeeld door minimaal twee redactieleden die expert zijn op het onderwerp van de aangeleverde bijdrage. In voorkomende gevallen wordt een referent benaderd om deel uit te maken van het reviewteam. In de reviewprocedure wordt vastgesteld of de aangeleverde bijdrage voldoet aan de criteria voor een wetenschappelijke bijdrage op A-niveau. Indien dit niet het geval is, wordt vervolgens vastgesteld of de bijdrage mogelijk als praktijkbijdrage kan worden geplaatst. is dat laatste ook niet het geval, dan wordt de aangeleverde bijdrage afgewezen.

Abonneren
Nieuwste editie
Online lezen
Downloaden
Voorgaande edities
Archief

ISSN: 1572-7807

Symposia

NTHR-Symposium 2017 '25 jaar nieuw vermogensrecht én 25 jaar Weens Koopverdrag in Nederland'


Op vrijdag 12 mei 2017 organiseert het Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht het NTHR-Symposium 2017 '25 jaar nieuw vermogensrecht én 25 jaar Weens Koopverdrag in Nederland'


  • IPR en de toepassing van buitenlands en eenvormig privaatrecht, mr. Coen Drion
  • Uitsluiting van het Weens Koopverdrag in Nederland, mr. Sonja Kruisinga
  • Toepassingsgebied van het Weens Koopverdrag: koop van roerende zaken, mr. Reinoud Westerdijk
  • Interest under the CISG, prof. Michael Bridge
  • 25 jaar nieuw vermogensrecht: pandrecht, mr. Robert van den Bosch
  • 25 jaar data in het nieuwe vermogensrecht/aansprakelijkheidsrecht, prof. mr. Eric Tjong Tjin Tai
  • 25 jaar nieuw vermogensrecht: uitleg van overeenkomsten in het handelsrecht, prof. mr. Marc Hendrikse
  • 25 jaar vorderingsrechten in het BW, prof. mr. Reinout Wibier

Meer informatie en aanmelden


NTHR-Symposium 2016 'Ontwikkelingen in het vervoerrecht'

Presentaties:

 

 

NTHR-Symposium 2014 'Elektronisch handelsrecht'

 

Op 11 april 2014 organiseerde het Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht het NTHR-Symposium 2014 'Elektronisch handelsrecht'. Tijdens dit symposium werd onder meer aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: oneerlijke handelspraktijken en privacy; presentatie van de TransFollow app, de nieuwe elektronische vrachtbrief voor het wegvervoer; elektronisch verzekeringsrecht: elektronische polis en elektronische mededelingen van en aan een verzekeraar; en is het nieuwe, digitale betalingsinstrument, The Bank Payment Obligation (BPO), de toekomst van de internationale handel?

 

Hieronder de door de sprekers gehouden presentaties:

 

Abonneren
Nieuwste editie
Online lezen
Downloaden
Voorgaande edities
Archief

ISSN: 1572-7807

Zoeken binnen dit tijdschrift

U kunt hier zoeken in alle tijdschriften

Er zijn geen pagina's gevonden voor deze zoekopdracht.
Rectificatie

In het boek Crowdfunding. Juridische aspecten van financiering door de menigte, blijken passages voor te komen uit de masterscriptie van mr. C.J. Noordam.

Lees verder
NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina