Sluiten

SEW, Tijdschrift voor Europees en economisch recht

Prospectieve analyse en het vaststellen van de materiële waarheid door de bestuursrechter in concentratiezaken

A. Gerbrandy

In juridische geschillen staan feiten centraal: de werkelijke toedracht van een gebeurtenis. Vaak betreft dit een historisch doen of nalaten waarvan de ‘waarheid’ binnen de context van het betreffende rechtsgebied door de rechter wordt vastgesteld. Kan echter wel sprake zijn van waarheidsvinding als de feiten in de toekomst liggen en zich nog niet hebben voltrokken? Die vraag wordt in dit artikel aan een nadere analyse onderworpen aan de hand van de toetsing van concentratiebesluiten van de Autoriteit Consument en Markt door de bestuursrechter.


Het volledige artikel is enkel beschikbaar voor abonnees

Om het artikel los bestellen mail: info@uitgeverijparis.nl