Sluiten

SEW, Tijdschrift voor Europees en economisch recht

De begrenzing van de bevoegdheden van de Europese Unie als een gedeelde constitutionele opdracht

A. van den Brink

De behoefte aan duidelijker grenzen aan de bevoegdheden van de Europese Unie wordt steeds groter. Zowel in recht en politiek als op nationale en Europese niveaus krijgt die begrenzing vorm. De toegevoegde waarde (maar ook het gebrek aan onderlinge verbinding) wordt besproken van de waarborgen uit het Verdrag van Lissabon, de beginselen van bevoegdheidstoedeling en subsidiariteit en verder de Britse ‘Review of the Balance of Competences’ en de Nederlandse subsidiariteitsexercitie.


Het volledige artikel is enkel beschikbaar voor abonnees

Om het artikel los bestellen mail: info@uitgeverijparis.nl