Procesrecht

Expertise en Recht (E&R)

Richt zich op de rol die deskundigen spelen bij het onderzoek en bewijs van feiten in het recht.
Meer informatie

Tijdschrift voor de Procespraktijk (TvPP)

Focus op de civiele procespraktijk in eerste en tweede aanleg.
Meer informatie

De tekst van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

na vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en modernisering van het Arbitragerecht

Op 16 oktober 2014 is het wetsvoorstel tot vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht (Wetsvoorstel 34 059) aangeboden aan de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel voorziet – naast een wijziging van de Algemene wet bestuursrecht – in een ingrijpende wijziging van het burgerlijk procesrecht. Zo worden de afzonderlijke dagvaardingsprocedure en verzoekschriftprocedure vervangen door één basisprocedure met een nieuwe (geüniformeerde) procesinleiding, en wordt de civiele procedure (grotendeels) gedigitaliseerd, waarbij de start van de procedure en het indienen van (proces)stukken via elektronische weg in de toekomst voor nagenoeg alle professionele partijen verplicht wordt.

mr. M. den Besten
Meer informatie € 21,15

De deskundige in het recht

Niet-juridische deskundigen spelen in vrijwel alle rechtsgebieden een steeds grotere rol. De rechter moet rekening houden met hun oordelen, en moet dat doen in het vertrouwen dat die oordelen hout snijden. De bundel vormt een boeiende confrontatie tussen verschillende inzichten over de plaats van de deskundige binnen juridische procedures.

Meer informatie € 34,45

De gedwongen ontruiming

Jaarlijks vinden er in ons land een niet onaanzienlijk aantal gedwongen ontruimingen plaats. De gedwongen ontruiming is een ingrijpend en complex executiemiddel dat door de wetgever summier is geregeld. In dit boek worden de vele aspecten die aan de gedwongen ontruiming kleven helder en systematisch besproken. De auteurs, praktijkjuristen, bespreken ook de rol van de gerechtsdeurwaarder, van de gemeente en van de verhuurder/eigenaar.

 

 

mr. E. van der Hoeden, mr. J.D. van Vlastuin, mr. J.M. Wisseborn
Meer informatie € 33,30

aantal per pagina

5
10
25
Alles

filters

Rectificatie

In het boek Crowdfunding. Juridische aspecten van financiering door de menigte, blijken passages voor te komen uit de masterscriptie van mr. C.J. Noordam.

Lees verder
NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina