Financieel recht

Algemene Bankvoorwaarden 2017: modernisering in klare taal

De Algemene Bankvoorwaarden (ABV) bevatten de basisregels die gelden voor de relatie tussen klant en bank. Alle leden van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hanteren dezelfde ABV. Ze hebben betrekking op alle klanten, en ze zijn in beginsel van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen klant en bank. De ABV zijn tweezijdige voorwaarden. Dat wil zeggen dat ze in overleg tussen de NVB en de Consumentenbond zijn opgesteld onder de hoede van de Sociaal-Economische Raad en in dat kader periodiek worden doorgelicht op zaken als duidelijkheid en actualiteit. Als dat gebeurt raadpleegt de NVB ook de belangrijkste ondernemersorganisaties, zoals VNO-NCW, MKB Nederland en ONL voor Ondernemers, in hun hoedanigheid van vertegenwoordigers van de zakelijke klanten.

 

Per 1 maart 2017 zijn de ABV voor de derde keer gewijzigd. De totstandkoming van deze ABV 2017 was aanleiding voor een nieuw deel van de Financieel Juridische Reeks. In deze uitgave beschrijven de auteurs in beknopte vorm de achtergrond en wordingsgeschiedenis van de ABV en geven zij commentaar bij de artikelen van de ABV 2017. Enkele bredere thema’s, zoals eenvoudig taalgebruik, de implicaties van de tweezijdigheid van algemene voorwaarden en de bancaire zorgplicht komen wat uitgebreider aan de orde.

mr. B.B. van der Burgh, mr. B. Krijnen
Meer informatie € 29,50

Toezicht op banken

Kredietcrisis, eurocrisis, Europese bankenunie en bankencrisismanagement

Het boek Toezicht op banken. Kredietcrisis, eurocrisis, Europese bankenunie en bankencrisismanagement gaat in op de ontwikkelingen die zich sinds de financiële crisis, die begon in 2008, hebben voorgedaan in het financiële toezicht op nationaal en Europees niveau en op de politieke en juridische overwegingen die aan deze veranderingen ten grondslag hebben gelegen. 

mr. H.P.A. Boogaard
Meer informatie € 19,50

Crowdfunding

Juridische aspecten van financiering door de menigte

Rectificatie

 

In het boek Crowdfunding, Juridische aspecten van financiering door de menigte, door mr. M. van Eersel (ISBN 9789462510944, verschijningsdatum 26 november 2015), blijken passages voor te komen uit de Utrechtse masterscriptie van mr. C.J. Noordam (verschijningsdatum 27 januari 2014, onder andere beschikbaaar op de website van het Nederlands Juristenblad: http://njb.nl/blog/crowdfunding-juridische-vraagstukken-bij-een.11725.lynkx).


Nadat dit is gebleken is de publicatie van dit boek onmiddellijk stopgezet.


Redactie en uitgever betreuren de ontstane situatie. De auteur van het boek biedt mr. C.J. Noordam zijn welgemeende excuses aan.

Meer informatie € 49,00

Kapitaal- en liquiditeitseisen voor banken

In dit nieuwe deel van de Financieel Juridische Reeks gaan de auteurs in op de eigenvermogensvereisten voor banken die op grond van de Richtlijn Kapitaalvereisten (CRD IV) en de Verordening Kapitaalvereisten (CRR) in Europa en in Nederland zijn ingevoerd. Daarnaast worden de nieuwe kapitaalbuffers (kapitaalconserveringsbuffer, contracyclische kapitaalbuffer, systeemrisicobuffer en buffers voor systeemrelevante banken) behandeld. Ook de nieuwe norm voor de Leverage Ratio die naar verwachting vanaf 2018 in Europa zal worden ingevoerd, maar waarin in Nederland in de toezichtpraktijk reeds op wordt vooruitgelopen, wordt behandeld. Het boek bevat tevens een hoofdstuk over de Liquidity Coverage Ratio, de nieuwe norm voor kortlopende liquiditeit voor banken die in Nederland vanaf 1 oktober 2015 van kracht gaat. De auteurs hebben de materie toegelicht met talrijke rekenvoorbeelden om de materie voor de lezer toegankelijk te maken. Dit boek bevat aldus een behandeling van een belangrijk fragment van het Europese Single Rule Book voor banken en is geschreven voor al diegenen die in de praktijk te maken hebben met de financiering van banken en de door banken aan te houden kapitaalbuffers.

mr. drs. M.K.Z. Groot, prof. dr. mr. E.P.M. Joosen
Meer informatie € 61,30

De beleggingsonderneming als juridisch onneembaar fort

Over verjuridisering van de beleggingsdienstverlening: een kritische beschouwing

Inaugurele rede, op 16 oktober 2015 uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar ‘Effectiviteit van regelgeving bij beleggingsondernemingen’ aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, postgraduate opleiding Investment Management van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

dr. A.J.C.C.M. Loonen
Meer informatie € 20,55

aantal per pagina

5
10
25
Alles

filters

Rectificatie

In het boek Crowdfunding. Juridische aspecten van financiering door de menigte, blijken passages voor te komen uit de masterscriptie van mr. C.J. Noordam.

Lees verder
NIEUWSBRIEF

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E-mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina