Verbod van werktijdverkorting

Beschrijving

Iedere werkgever kan op enig moment geconfronteerd worden met een vermindering van bedrijvigheid. Maar de werkgever mag niet eenzijdig de werktijd van zijn werknemers verminderen. Van dit in het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 neergelegde verbod van werktijdverkorting kan door of vanwege de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontheffing worden verleend. Een dergelijke ontheffing wordt ook wel 'short-time'-vergunning genoemd. Bevoegd tot het verlenen van een dergelijke ontheffing is de directeur van de Directie UAW. Wel moet hij daartoe de Beleidsregels ontheffing verbod van werktijdverkorting 2004 in acht nemen. In deze beleidsregels zijn criteria aangegeven wanneer een ontheffing kan worden verleend. Het moet gaan om een verlies aan arbeidscapaciteit van de bij de werkgever in dienst zijnde werknemers van minimaal 20%, dit verlies moet tijdelijk zijn en de oorzaak ervan moet behoren tot buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet voor risico van de ondernemer behoren te komen. Mocht het noodzakelijk zijn dan wordt het onderzoek ter plaatse ingesteld. Naast de algemene beleidsregels gelden wat betreft de mogelijkheid tot het doen van verzoek om ontheffing die voortvloeit uit de financiële crisis tot 15 januari 2009 de Bijzondere beleidsregels ontheffing verbod van werktijdverkorting 2008.

 

Dit boekje bevat een beschrijving van de regeling van het verbod van werktijdverkorting. De bedoeling van dit boekje is dat het een praktisch naslagwerkje is voor iedereen die met de bedoelde situaties te maken heeft of krijgt.

 

Over de auteur(s)

Mr. dr. J. van Drongelen is universitair hoofddocent bij de vakgroep Sociaal recht en Sociale politiek Universiteit van Tilburg.

Inhoudsopgave

 

Gebruikte afkortingen

Voorwoord

 

1 Toepassingsgebied

1.1 De arbeidsverhouding

1.2 De werknemer

1.3 De werkgever

1.4 Uitgezonderde arbeidsverhoudingen

 

2 Het verbod van werktijdverkorting

2.1 De strekking van het verbod

2.2 Uitzonderingen

 

3 Vernietigbaarheid

3.1 Inleiding

3.2 Inroepen vernietigbaarheid; vorm

3.3 Inroepen vernietigbaarheid; tijd

3.4 Inroepen vernietigbaarheid; gevolgen

 

4 Strafbaar feit

4.1 Inleiding

4.2 De pleger van een economisch delict

 

5 Vrijstellings- en ontheffingsmogelijkheid

5.1 Inleiding

5.2 De directeur van de directie UAW

 

6 Ontheffingenbeleid

6.1 Inleiding

6.2 Beleidsregels ontheffing verbod van werktijdverkorting 2004

6.3 Verlengde bijzondere beleidsregels ontheffing verbod van werktijdverkorting

2008

 

7 Algemene machtigingen en een vrijstelling

7.1 Tijdelijke werktijdverkorting

7.2 Permanente werktijdverkorting

 

8 Procedure

8.1 Het verzoek

8.2 Het vragenformulier

8.3 Het onderzoek

8.4 De beslissing

8.5 Toepassing

 

9 Werktijdverkorting en werkloosheid

9.1 De WW

9.2 Werktijdverkorting en WW

 

10 Bezwaar en beroep

10.1 De Algemene wet bestuursrecht

10.2 De aanvraag

10.3 De voorbereiding

10.4 De beslistermijn

10.5 De motivering

10.6 De bekendmaking

10.7 Bezwaar

10.8 Beroep bij de rechter

10.9 Hoger beroep

10.10 Schorsende werking

 

Bijlage 1 Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945

Bijlage 2 Algemeene machtiging tot werktijdverkorting bij onwerkbaar

weer of ongunstigen waterstand

Bijlage 3 Algemeene machtiging tot werktijdverkorting, voor zoover noodig

in verband met het daglicht

Bijlage 4 Algemeene machtiging tot werktijdverkorting, voor zoover noodzakelijk

in verband met een werktijdregeling

Bijlage 5 Ontheffing structurele werktijdverkorting

Bijlage 6 Beleidsregels ontheffing verbod van werktijdverkorting 2004

Bijlage 7 Bijzondere beleidsregels ontheffing verbod van werktijdverkorting

2008

Bijlage 8 Verlengde bijzondere beleidsregels ontheffing verbod van werktijdverkorting

 

Literatuurlijst

€ 22,50
Bestellen

ISBN: 9789077320693

Rechtsgebied: Arbeidsrecht

Serie: Thema's Arbeid & Recht Deel: 8

Auteur: mr. dr. J. van Drongelen

Aantal pagina's: 88

Verschijningsdatum: 20 februari 2009

NIEUWSBRIEF

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Idee├źn

Heeft u een goed idee of wilt u een artikel of boek publiceren? Neem dan contact met ons op.

Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina