Seksuele intimidatie op het werk

Een aantasting van de menselijke waardigheid

Beschrijving

De Europese en Nederlandse wet- en regelgeving en de Nederlandse rechtspraak met haar verschillende rechtsgronden die aan de vorderingen met betrekking tot seksuele intimidatie ten grondslag kunnen worden gelegd vormen een onoverzichtelijk geheel. Een samenhangend overzicht op dit gebied ontbreekt.

 

Dit boek beoogt een integraal overzicht te geven waarbij alle juridische onderdelen op het gebied van seksuele intimidatie op het werk worden meegenomen. Door het in kaart brengen van dit samenhangende overzicht wordt er voor zowel de werknemer als de werkgever en de jurist een duidelijk juridisch toetsingskader weergegeven. Verder biedt het overzicht voor de rechtspraktijk een toetsingskader om aldus tot een (meer) objectieve beoordeling te komen.

De vraag die in dit boek centraal staat is de vraag naar juridische toetsingskaders bij een vordering wegens seksuele intimidatie op de werkplek.

 

In dit boek komen aan bod de ontstaansgeschiedenis van (het begrip) seksuele intimidatie op het werk, de definitie en haar verschijningsvormen, de aard, de prevalentie en haar gevolgen, toekomstige ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op seksuele intimidatie op het werk,

de huidige wet- en regelgeving, de rechtsmiddelen en de jurisprudentie rond dit onderwerp. Het boek sluit af met een aantal conclusies en aanbevelingen.

 

Over de auteur(s)

De auteur is werkzaam als jurist bij Bouma & Zwolle advocaten te Steenwijk.

Inhoudsopgave

Lijst met afkortingen

 

Voorwoord

 

1. Inleiding

Probleemstelling

 

2. De definitie en de beschrijving van het probleem

2.1 Waarover gaat het?

2.2 De geschiedenis en de definitie

2.3 De verschijningsvormen van seksuele intimidatie

2.4 De aard en prevalentie van seksuele intimidatie

2.5 De gevolgen van seksuele intimidatie

2.6 Veranderingen in de samenleving

2.7 Conclusie

 

3. Het Europees-rechtelijke kader

3.1 De grondbeginselen van het Europese Gemeenschapsrecht

3.2 Europese Richtlijnen

3.3 Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

3.4 Overige regelgeving op het gebied van seksuele intimidatie

3.5 Conclusie

 

4. De gelijkebehandelingswetgeving op het gebied van de arbeid

4.1 Een algemeen kader

4.2 Een kijkje in de keuken van de Commissie gelijke behandeling

4.3 Seksuele intimidatie in de gelijkebehandelingswetgeving

4.4 Conclusie

 

5. De arbeidsomstandighedenwetgeving

5.1 Het algemene kader van de Arbeidsomstandighedenwet

5.2 Een beleid ter voorkoming en beperking van seksuele intimidatie

5.3 Het toetsingskader van de Arbeidsinspectie

5.4 Faalfactoren van beleid

5.5 Conclusie

 

6. Juridische mogelijkheden voor de geïntimideerde werknemer

6.1 Inleiding

6.2 De oordelen van de Commissie gelijke behandeling

6.3 Mediation: ‘tussen’ oordeel en rechtspraak

6.4 Civielrechtelijke rechtsvorderingen

6.5 Conclusie

 

Conclusies en aanbevelingen

Lijst van geraadpleegde literatuur

Besluitenlijst Europese Unie

Lijst van geraadpleegde jurisprudentie

Europa

Nederland

Verenigde Staten

 

€ 30,50
Bestellen

ISBN: 9789077320617

Rechtsgebied: Arbeidsrecht

Serie: Thema's Arbeid & Recht Deel: 6

Auteur: mr. C.G.W. de Graaf-Tolkamp

Aantal pagina's: 112

Verschijningsdatum: 20 oktober 2008

NIEUWSBRIEF

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Idee├źn

Heeft u een goed idee of wilt u een artikel of boek publiceren? Neem dan contact met ons op.

Contact

Uitgeverij Paris bv

Postbus 4083, 7200 BB Zutphen

Waterstraat 5, 7201 HM Zutphen

 

E mail info@uitgeverijparis.nl

Telefoon 0575-514299

Fax 0575-514509

KvK 08101480

Contactpagina